Registrer min restaurant
Hjælp

A. Juridiske meddelelser

B. Brugsbetingelser

C. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies

D. TheFork websites og virksomheder

A. JURIDISKE MEDDELELSER

 Webstedet www.thefork.dk og TheFork apps til mobil og tablet udgives af:


La Fourchette SAS

Et forenklet aktieselskab med en kapital på 136 343 580,00 euros

Registreret kontor: 70, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, Frankrig

RCS PARIS 494 447 949

Europæisk momsnummer: FR71494447949


Udgivelsesdirektør: Almir Ambeskovic.

Telefon: +33 01 83 77 77 00  

Email: contact@thefork.fr


Webstedet http://www.thefork.dk hostes af:

Amazon Web Services EMEA SARL
38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
http://aws.amazon.com/


B. BRUGSBETINGELSER

Sidste opdatering: 19 juni 2019

Disse Brugsbetingelser sam terklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies ken udgør din aftale med La Fourchette SAS (hvis du er restaurantejer og accepterer reservationer igennem Webstedet TheFork, er du desuden underlagt disse betingelser udover de generelle salgsbetingelser samt særbetingelserne på tidspunktet for din tilmelding). Gennemlæs dem grundigt. Disse betingelser er bindende, såsnart du anvender Webstedet TheFork.

Bemærk: Såfremt du ikke samtykker med alle eller nogle af disse Brugsbetingelser, bør du ikke bruge TheFork.


DEL 1. GENERELLE BRUGSBETINGELSER

Definitioner

"TheFork" : betyder selskabet La Fourchette SAS.

"WebstedetTheFork" : henviser til samtlige websteder og mobile websteder, som tilgås via " http://www.thefork.dk" samt TheFork apps til mobiltelefon og tablet.

"Bruger" : betyder ethvert individ over 18 år, som er myndigt, som besøger Webstedet TheFork og/eller har en konto på Webstedet TheFork Site og i flertal “ "Brugere"”.

"Brugsbetingelser" : henviser til disse generelle brugsbetingelser og alle andre særlige brugsbetingelser.

"Restauratørindhold" : henviser til elementer på restaurantsiden, som restauratøren har formidlet til TheFork, eller som restauratøren har givet TheFork tilladelse til at lægge ud på Webstedet TheFork, herunder priser på mad og drikkevarer, gennemsnitsprisen på et måltid, kokkens navn, restaurantens tilgængelighed, menu, kalender, restauranttemaer og billeder af restauranten.

"Brugerindhold" : henviser til alle elementer, som brugeren formidler til Webstedet TheFork Site, herunder tekst, dokumenter, billeder, fotos, brugervurderinger eller svarret.


Accept og ændring af brugsbetingelserne

TheFork tilbyder brugeren mulighed for online restaurantsøgning og reservationsservice mod fuld accept af disse Brugsbetingelser.

Brugeren erklærer og vedstår at have læst disse Brugsbetingelser. Derudover accepterer brugeren fuldt ud at være bundet af disse Brugsbetingelser ved brug af en hvilken som helst service, der tilbydes på Webstedet TheFork.

TheFork forbeholder sig ret til at ændre disse Brugsbetingelser når som helst, helt eller delvist. Det er derfor brugerens eget ansvar jævnligt at kontrollere den seneste version af brugsbetingelserne, som findes på Webstedet TheFork. Brugerne accepterer automatisk den seneste version, hver gang Webstedet TheFork benyttes.

Ved at gå ind på eller bruge Webstedet TheFork, er brugeren indforstået med disse Brugsbetingelser.


1. Beskrivelse af Webstedet TheFork

Brugen af Webstedet TheFork er underlagt begrænsninger for hæftelse fra TheFork side. Se artikel 8 "Hæftelsesbegrænsninger" for yderligere oplysninger.

1.1 Præsentation af platformen

Webstedet TheFork er en platform, der formidler kontakt mellem brugeren og restauranterne på Webstedet TheFork samt andre funktioner. Således fungerer TheFork udelukkende som mellemled mellem førnævnte restaurant og brugeren i forbindelse med reservationer.

1.2 Søgning efter og reservation af bord på en restaurant

Webstedet TheFork giver brugeren mulighed for at søge og reservere bord direkte på en restaurant.

Webstedet TheFork giver også brugeren mulighed for at aflyse en reservation i tilfælde af uforudsete omstændigheder.

1.3 Restauranttilbud på Webstedet TheFork

Webstedet TheFork giver brugeren mulighed for at benytte sig af tilbud fra restauranter på Webstedet TheFork, såfremt reservationen er foretaget igennem Webstedet TheFork. Ikke alle restauranter har tilbud. Gyldigheden af sådanne tilbud fremgår af Webstedet TheFork. Brugeren skal selv undersøge betingelserne for gyldighed af tilbud, før reservationen foretages på Webstedet TheFork og kan på ingen måde kræve at benyttes sig af tilbud fra en restaurant, som ikke indgår i betingelserne for gyldighed, som de fremgår af Webstedet TheFork og/eller udenom reservationsproceduren, som omfatter tilbuddet.

En af gyldighedsbetingelserne er, at brugeren og hele det medfølgende selskab skal ankomme til restauranten på det reserverede tidspunkt. Såfremt en Bruger og samtlige gæster ikke møder op på restauranten indenfor 15 minutter efter det reserverede tidspunkt, har restauranten ret til ikke at efterkomme det tilbud, som er knyttet til reservationen for brugeren og hele selskabet, For klarheds skyld betyder dette, at hvis brugeren og dennes gæster kommer mere end 15 minutter for sent, mister brugeren og hele selskabet automatisk retten til at benytte tilbuddet, og det er op til restauranten at beslutte, hvorvidt tilbuddet tilbydes til alle eller blot nogle af gæsterne.


2. Gratis brug af Webstedet TheFork

De services, der tilbydes på Webstedet TheFork, er som regel gratis.

Tillægsgebyrer kan dog opkræves, særligt i forbindelse med ændringer af de tilbudte services, udvidelse af netværket samt tekniske og/eller juridiske restriktioner. Brugeren informeres rettidigt herom via en tilføjelse til disse Brugsbetingelser og/eller ved tilføjelse af særlige betingelser i henhold til services, for hvilke der opkræves betaling, på Webstedet TheFork.


3. Tredjepartswebsteder og services

3.1 Services som tilbydes af tredjepart

Brugeren er indforstået med, at Webstedet TheFork henviser til services, for hvilke der opkræves betaling. Navnligt reservationer af restaurantservices på Webstedet TheFork, som tilbydes af en tredjepartsrestauratør, og for hvilke, der opkræves betaling.

Alle priser og prisklasser vedrørende en tredjeparts-serviceudbyder som er angivet på Webstedet TheFork er udelukkende vejledende og en hjælp til brugeren. TheFork garanterer på ingen måde nøjagtigheden af sådan information.

3.2 Links til tredjeparts-websteder

Webstedet TheFork kan indeholde links til websteder, der administreres af tredjeparter. Disse links er udelukkende vejledende. TheFork kontrollerer ikke disse websteder og er ikke ansvarlig for deres indhold eller for fortrolighedpolitik eller andre skikke på sådanne websteder. Henvisning til sådanne links udgør på ingen måde hverken en accept af indhold på disse websteder eller en tilknytning til udgiverne af disse websteder. Det er brugerens eget ansvar selv at udføre nødvendig eller passende kontrol, før disse websteder anvendes, eller før han/hun indgår en aftale med dem.


4. Adgang til og brug af Webstedet TheFork

4.1 Berettigelsesbetingelser

Brug af Webstedet TheFork er underlagt følgende samlede berettigelseskrav: Brugeren skal (i) være fyldt 18 år, (ii) være myndig, (iii) og reservationen, som foretages på Webstedet TheFork af brugeren eller enhver anden person, som denne har myndighed over, skal være lovlig.

4.2 Adgang til Webstedet TheFork

TheFork forbeholder sig ret til at suspendere, slette eller ændre hele eller dele af Webstedet TheFork eller services, som tilbydes af TheFork uden forudgående varsel. TheFork forbeholder sig også ret til at suspendere adgang til Webstedet TheFork for alle eller visse Brugere grundet vedligeholdelse, nødsituation (cyber-angreb og lign.) eller af en hvilken som helst anden rimelig grund på hvilket som helst tidspunkt.

4.3 Betingelser for oprettelse af en konto

Ved oprettelse af en konto, accepterer brugeren udtrykkeligt og uden forbehold disse Brugsbetingelser.

Brugeren påtager sig at give præcis, aktuel og sand information, særligt hvad angår titel, efternavn, email-adresse og telefonnummer, som er nødvendige af identifikationsmæssige årsager i henhold til oprettelse og vedligeholdelse af kontoen.

4.4 Fortrolighed angående kontooplysninger

Ved kontooprettelsen vælgeren brugeren et brugernavn og en adgangskode (herefter kaldet "kontooplysninger"), der giver adgang til kontoen.

Kontooplysningerne er personlige og fortrolige. De kan kun ændres efter anmodning fra den berørte Bruger eller på TheFork initiativ.

Brugeren er ene og alene fuldt ansvarlig for brugen af en konto og de tilknyttede kontooplysninger, og påtager sig at gøre alt, hvad der er muligt for at holde kontooplysningerne hemmelige og ikke afsløre dem for andre i nogen som helst form.

I tilfælde af tab eller tyveri af en af en brugers kontooplysninger hæfter brugeren selv for efterfølgende skade som følge af dette tab eller tyveri, og skal, så hurtigt som muligt, følge proceduren, der gør det muligt at ændre dem. Oplysninger herom kan tilgås via "Mine personlige oplysninger” i brugerkontoen.

4.5 Lukning af en konto

En Bruger kan lukke sin konto når som helst. Det gøres ved at sende en anmodning om lukning af kontoen på email til: kontakt@thefork.dk.

TheFork bestræber sig på at behandle anmodninger om kontolukning indenfor rimelig tid.

Brugeren informeres om, at han eller hun efter lukning af kontoen ikke længere vil være i stand til at benytte sig af de services, TheFork tilbyder, at aktuelle reservationer aflyses, og at eventuelle Yums slettes.

4.6 Brugerens forpligtelser - Ulovlige handlinger

Brugeren indvilliger i at benytte Webstedet TheFork i overensstemmelse med disse Brugsbetingelser og gældende lov. Særligt indvilliger brugeren i ikke at foretage ulovlige handlinger som nævnt nedenfor:

 • At udeblive fra restauranten uden at aflyse reservationen (no-show)

 • Indhold og data på Webstedet TheFork (herunder men ikke begrænset til beskeder, data, information, tekst, musik, lyde, fotografier, grafik, videoer, kort, ikoner, software, koder eller andre elementer) samt den infrastruktur, som anvendes for at tilbyde sådant indhold og informationer, tilhører TheFork. Brugeren indvilliger i ikke at ændre, kopiere, distribuere, overføre, fremvise, tilgængeliggøre, reproducere, udgive, licensere, aflede værker, flytte, sælge eller gensælge nogen form for information, software, produkter eller services fra eller igennem Webstedet TheFork.

 • Kopiering, overførsel, reproduktion, genudgivelse, gendistribution eller flytning af indhold fra Webstedet TheFork, fuldstændigt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra TheFork, er strengt forbudt. En sådan tilladelse kan fås ved at kontakte TheFork på følgende adresse:

La Fourchette SAS 

70 Rue Saint-Lazare

75009 Paris, Frankrig

Derudover afstår brugeren fra at:

 • bruge Webstedet TheFork eller dets indhold i ulovligt, illegitimt eller bedragerisk øjemed;
 • fremsende Brugerindhold eller Restauratørindhold til Webstedet TheFork som er upræcist, ulovligt og særligt, som overskrider privatlivets fred, er krænkende, stødende, truende, inciterer til had eller til hvilket ejeren af de intellektuelle ophavsrettigheder ikke har givet tilladelse til brug.
 • bruge, overvåge, udtrække eller kopiere strukturen, indhold eller data fra Webstedet TheFork eller fra en anden Bruger af Webstedet TheFork vha. en robot, en spider, en scraper, spyware, keystroke recorder eller et andet program eller en automatisk foranstaltning eller manuel proces til noget som helst formål;
 • overtræde begrænsningerne hvad angår robot-eksklusionsfiler på Webstedet TheFork eller omgå foranstaltninger for at forhindre eller begrænse adgang til Webstedet TheFork;
 • foretage handlinger der lægger eller kan lægge en urimelig eller overdreven byrde på Webstedet TheForks infrastruktur
 • oprette et usynligt link til Webstedet TheFork af hvilken som helst grund;
 • "frame", "spejle" eller inkorporere en hvilken som helst del af Webstedet TheFork på et andet websted og
 • forsøge at ændre, oversætte, tilpasse, revidere, dekompilere, adskille eller omforme et hvilket som helst software-program, der anvendes af TheFork i forbindelses med Webstedet TheFork eller dets services.
4.7 Straf for brud på kontrakt
4.7.1 Suspenderet adgang eller afbrudt adgang til services på Webstedet TheFork

I tilfælde af en brugers totale eller delvise mangel på overholdelse af forpligtelserne eller forordningerne i disse Brugsbetingelser eller i tilfælde af, at en Bruger udfører en af de i disse Brugsbetingelser ulovlige handlinger, eller af enhver anden urimelige grund, kan TheFork ændre, suspendere, begrænse eller fjerne adgang til visse eller alle services på Webstedet TheFork, herunder deaktivere brugerens konto uden varsel og uden nogen form for ret til kompensation, og uden at det berører kompensation, som TheFork ellers kan kræve i retten.

4.7.2 Beskadigelse

Uden at det berører straffen, som pålægges af TheFork under artikel 4.7.1., forbeholder TheFork sig også ret til at kræve kompensation for enhver form for beskadigelse.


5. Brugeranmeldelser og Brugerindhold

Brugeren skal følge nedenstående regler, når han eller hun poster Brugerindhold, herunder særligt i forbindelse med brugeranmeldelser af restauranter på Webstedet TheFork.

5.1 Betingelser for at poste brugeranmeldelser
 • Brugeren skal have en konto på Webstedet TheFork, som identificerer ham eller hende, for at kunne poste en brugeranmeldelse, eller skal have modtaget en invitation til at fremsende en brugeranmeldelse fra TheFork og have reserveret eller være blevet inviteret på en restaurant igennem Webstedet TheFork og have brugt reservationen på restauranten.
 • For at undgå enhver form for interessekonflikt og af indlysende objektivitetsgrunde, må en Bruger, som arbejder i restaurationsbranchen ikke poste brugeranmeldelser på Webstedet TheFork.
 • Brugeranmeldelsen skal indeholde mere end 200 tegn og udelukkende omhandle den besøgte restaurant. En brugeranmeldelse, som omtaler en anden restaurant, kan afvises af TheFork.
5.2 Grunde til afvisning af Brugerindhold

Brugerindhold kan afvises af følgende grunde:

 • såfremt brugeren ikke overholder ovenstående "Betingelser for at poste brugeranmeldelser";
 • såfremt TheFork mener, at dets civile eller kriminelle hæftelse anfægtes;
 • såfremt brugerindholdet eller elementer af forfatterens identitet indeholder krænkelser eller vulgaritet;
 • såfremt brugerindholdsteksten indeholder tilfældige tegn eller ordsekvenser, der ikke giver mening;
 • såfremt brugerindholdet ikke omhandler den restaurant, som anmeldes;
 • såfremt brugerindholdet omfatter eller mistænkes for at udgøre et brud på tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder;
 • såfremt brugeranmeldelsen rejser spørgsmål om interessekonflikter eller bedrag, eller såfremt TheFork mener, at det opildner til en sådan konflikt eller bedrag;
 • såfremt brugerteksten er så dårligt skrevet, at den tangerer til ulæselig;
 • såfremt en bruger kommer med upassende kommentarer om en anden brugertekst eller dennes forfatter;
 • såfremt brugerindholdet indeholder personlig information eller elementer, som kan give anledning til identitetsrøveri, herunder fornavn eller efternavn på personer, som ikke er kendte af offentligheden, et telefonnummer, en postadresse eller en email-adresse;
 • såfremt brugerindholdet nævner websteder, links til hypertekst, URLs, email-adresser eller telefonnumre, eller
 • såfremt brugerindholdet uden tvivl er spam.

For yderligere information om betingelserne for accept af fotografier, klik her.

Såfremt det opdages, at en Bruger har postet indhold, som er bedragerisk eller som TheFork mener er bedragerisk, kan TheFork, efter at have igangsat procedurerne for afvisning eller sletning af brugeranmeldelsen, deaktivere brugerkontoen (hvilket automatisk aflyser alle aktuelle reservationer og sletter eventuelle Yums) samt sletter alle posts.

5.3 Moderation af brugeranmeldelser

TheFork har ingen forpligtelse til at moderere eller fjerne brugeranmeldelser. TheFork modererer brugeranmeldelser med rimelige bestræbelser for at sikre, at brugeranmeldelser lever op til disse Brugsbetingelser, hvad angår udgivelse, afvisning eller sletning af anmeldelser. Samtlige brugeranmeldelser underkastes moderation før udgivelsen via automatiske filtre, og undersøges dernæst af medarbejdere, såfremt der er grund til det, Moderationsperioden varer maksimalt 2 uger. Brugeren kan anmode om moderation af en tidligere udgivet brugeranmeldelse ved at sende en email til kontakt@thefork.dk med en begrundelse for anmodningen om moderation.

Enhver Bruger, som har udgivet en brugeranmeldelse, kan senere bede om at få den slettet ved at skrive til kontakt@thefork.dk. Når TheFork bliver opmærksom på, at en restaurant er lukket eller har skiftet ejer, slettes alle brugeranmeldelser, som går forud for lukningen/overtagelsen. Brugeren kan blive kontaktet per email og/eller telefon af TheFork med henblik på kontrol af autenticiteten af en brugeranmeldelse. Brugeranmeldelser kan fremsendes til websteder, som TheFork samarbejder med og postes på disses websteder. Brugeren forstår og accepterer, at TheFork kan føje følgende information til en brugeranmeldelse: dato for tilmelding til webstedet, antal postede brugeranmeldelser, fornavn samt det første bogstav i efternavnet, status og dato for restaurantbesøget. I henhold til fransk lov om IT og frihed (Informatique et Libertés) af 6. januar 1978 (som ajourført) har brugeren ret til at få adgang til, ændre, rette og slette egne data samt ret til at modsætte sig behandling af egne informationer af berettigede grunde. Brugeren kan hævde disse rettigheder ved at rette skriftlig henvendelse til kontakt@thefork.dk.

5.4 Brugeranmeldelser fra flere gæster

En Bruger, som reserverer bord til flere gæster, opfordres til at indtaste samtlige gæsters email-adresse, så de har mulighed for at modtage praktisk information om reservationen (restaurantens adresse, tidspunkt ...). Brugeren garanterer at have gæsternes samtykke på forhånd til at dele deres email-adresser med TheFork. Hver enkelt gæst modtager derefter en invitation til at poste en brugeranmeldelse af hans eller hendes oplevelse af restauranten, som blev reserveret af brugeren.

TheFork Bruger ikke de personlige informationer om gæsten, som oplyses i forbindelse hermed.

5.5 Svar-ret

En restauratør har altid svar-ret, særligt for at:

 • give sin version af fakta
 • takke kunden for hans/hendes bidrag og/eller
 • angive ændringer som er sket på restauranten, efter brugeranmeldelsen er skrevet.

Svar-retten gælder i 3 måneder efter udgivelsen af omtalte brugeranmeldelse, og restauratøren kan anmode herom, enten via TheFork Manager Tool eller ved at sende en email til: kontakt@thefork.dk. Enhver anmodning om brug af svar-retten, der fremsendes via email, skal indeholde følgende elementer:

 • detaljer fra brugeranmeldelsen;

 • identifikation af forfatteren

 • angivelse af de omdiskuterede afsnit;

 • det ønskede svars indhold (svaret må ikke være længere end brugeranmeldelsen).

Svaret skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i disse Brugsbetingelser og modereres på samme måde som brugeranmeldelser, og, såfremt de udgives, placeres efter den relevante brugeranmeldelse.

5.6 Restaurantvurderinger

Enhver Bruger, som har reserveret bord på en restaurant igennem Webstedet TheFork, og som har brugt reservationen, inviteres til at vurdere spiseoplevelsen.

Den karakter, som vises på Webstedet TheFork for hver enkelt restaurant, svarer til et vægtet gennemsnit af givne karakterer.

5.7 Brug af Brugerindhold

Brugeren accepterer, at han eller hun ved postering af Brugerindhold på Webstedet TheFork automatisk giver TheFork uigenkaldelig, permanent, ikke-eksklusiv, royalty-fri tilladelse til at bruge, kopiere, fremvise, tilpasse, ændre, oversætte, distribuere, få distribueret eller markedsført, inkorporere i reklamemateriale eller andet materiale, skabe afledte værker heraf, forbedre, sprede eller på anden måde formidle sådant Brugerindhold i hele verden samt give tredjepart mulighed for at gøre det samme via hvilket som helst medie, online eller ej. Når en Bruger poster Brugerindhold på Webstedet TheFork overdrager han eller hun automatisk samtlige nødvendige rettigheder til at forbyde fremvisning, opsamling, kopiering eller brug af sådant Brugerindhold af tredjepart, uanset formål. Brugeren accepterer at afstå fra at benytte sig af sin moralske rettighed til brugerindholdet på en måde, som er inkompatibel med ovenstående overdragne tilladelser. Brugeren garanterer, at han eller hun har ret til at overdrage ovenstående tilladelser.


6. Privatliv

TheFork erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies  har til formål at beskytte brugerens privatliv. Klik her for at se vores aktuelle erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies , som også gælder for brug af webstedet TheFork.7. Intellektuel ejendom

7.1 Overholdelse af nationale og internationale love for intellektuel ejendom

Brugeren indvilliger i ikke at fremlægge, kopiere, videresælge, genudgive eller på anden vis gøre indhold, data, information eller materiale modtaget fra TheFork eller som findes på Webstedet TheFork, tilgængeligt i hvilken som helst form til et andet individ eller juridisk enhed fra hvilket som helst land. Brugeren indvilliger i at overholde nedenstående bestemmelser for intellektuel ejendomsret.

7.2 Ejerskab af rettigheder

Alle moralske og patrimoniale intellektuelle ejendomsrettigheder, som er knyttet til indhold og information på Webstedet TheFork tilhører TheFork, med undtagelse af tredjepartsrettigheder, for hvilke TheFork har opnået de nødvendige rettigheder eller tilladelser.

De rettigheder, som tildeles Brugeren, der anvender Webstedet TheFork, og de services, som TheFork udbyder, medfører ikke licens til rettigheder eller tilladelse til at bruge eller udnytte Webstedet TheFork på nogen måde.

7.3 Beskyttelse af samtlige elementer: varemærker, designs, logoer, hyperlinks, information osv.

Samtlige elementer (brands, designs, tekster, hyperlinks, logoer, billeder, videoer, lyde, software, skærm-layout, databaser, koder osv.) i/på Webstedet TheFork og associerede websteder er beskyttede af nationale og internationale love for intellektuel ejendom. Disse elementer forbliver TheFork og/eller dennes licensgiveres ejendom.

7.4 Forbud og uautoriseret brug

Derfor må brugeren ikke reproducere, repræsentere, genudgive, gendistribuere, tilpasse, oversætte og/eller ændre helt eller delvist eller overføre nogen form for information fra webstedet til et andet medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra TheFork.

7.5 Straf

Brugeren accepterer og forstår, at manglende overholdelse af bestemmelserne i denne artikel 7 udgør en overtrædelse, som kan straffes civil- eller kriminalretsligt.


8. Begrænsninger for hæftelse

8.1 Bemærk

Det er op til brugeren selv at kontrollere forhold, som synes nødvendige eller belejlige, før der reserveres bord på en restaurant igennem Webstedet TheFork.

TheFork har intet ansvar for Restauratørindhold eller de services og/eller forretningsførelse hos tredjepart, som er opført på Webstedet TheFork. Dermed garanterer TheFork ikke, at brugeren vil være tilfreds med produkter, services og/eller forretningsførelse som følge af en reservation igennem Webstedet TheFork.

TheFork giver ingen garanti i henhold til indhold, objektivitet eller nøjagtighed af Brugerindhold, herunder men ikke begrænset til brugeranmeldelser, der er postet på Webstedet TheFork.

8.2 Ændring af Webstedet TheFork

Grundet Webstedet TheFork interaktive natur kan al information ændres når som helst uden at anfægte TheFork ansvar.

8.3 Brug af Webstedet TheFork

Grundet internettets specifikke natur garanter TheFork ikke uafbrudt adgang til Webstedet TheFork eller servicekontinuitet, eftersom TheFork eneste forpligtelse begrænser sig til rimelige bestræbelser i denne henseende.

TheFork hæfter ikke for manglende adgang til Webstedet TheFork eller for eventuelle beskadigelser eller tab, som måtte opstå i forbindelse med brug eller manglende adgang til Webstedet TheFork eller dets indhold, undtagen som fremsat ved lov.

TheFork garanterer ikke, at den viste information er detaljeret, komplet, kontrolleret eller nøjagtig. Resturatørindhold, information, restaurantsider og, generelt set, indhold på TheFork formidles "som beset" uden nogen form for udtrykkelig eller indebærende garanti.

Brugeren vedstår udtrykkeligt, at fotografier på Webstedet TheFork ikke er kontraktuelle.

Brugeren accepterer og vedstår, at en reservation på en restaurant ikke er garanteret. Dermed garanterer TheFork ikke effektiviteten af reservationsservicen. Tilgængelighed tjekkes direkte via computer. TheFork kan ikke fysisk kontrollere nøjagtigheden af den indsamlede information og/eller information formidlet af restauranterne, og derfor accepterer brugeren, at TheFork ikke kan holdes ansvarlig, såfremt brugeren ikke kan benytte sig af restaurantens services. Indstillingerne i det direkte reservationsprogram afhænger til dels af de informationer restauranten formidler og/eller registrerer, og svarer derfor måske ikke til virkeligheden. Således, som eksempel og uden begrænsning, vedstår og accepterer brugeren, at TheFork på ingen måde hæfter, såfremt en reservation aflyses, virksomheden er lukket (af hvilken grund det måtte være), eller såfremt en tredjepart nægter at yde en service, uanset grund.

På samme måde accepterer brugeren, at TheFork på ingen måde hæfter, såfremt brugeren ikke kan benytte sig af tilbud eller særpriser, som en restaurant tilbyder. Brugeren vedstår og accepterer, at TheFork på ingen måde hæfter, såfremt en restaurant ikke efterkommer et tilbud eller en særpris, uanset grund.

8.4 Brugergaranti og erstatning

Brugeren garanterer at være bekendt med internettets funktioner og begrænsninger. Brugeren vedstår i særdeleshed, at det er umuligt at garantere, at de data, som sendes af brugeren over internettet er fuldstændig sikrede. TheFork kan ikke holdes ansvarlig for hændelser i forbindelse med transmission af data.

Brugeren accepterer at holde TheFork skadesløs, hvad angår hæftelse, skade, omkostning, krav eller udgift, pådraget af TheFork og opstået som følge af krav eller tvist, i eller udenfor retten, i relation til brugen af TheFork services, herunder postering af Brugerindhold på Webstedet TheFork af brugeren.

Under alle omstændigheder vedstår og accepterer brugeren eksplicit at bruge Webstedet TheFork på eget ansvar.

8.5 Meddelelse om og fjernelse af ulovligt indhold

Enhver Bruger kan fremsætte krav eller indsigelse i henhold til ulovlige elementer eller indhold, som er posted på Webstedet TheFork.

Såfremt en Bruger mener, at elementer eller indhold, der er postet på Webstedet TheFork, er ulovligt og/eller bryder med brugerens copyright-rettigheder skal han eller hun informere TheFork herom via anbefalet brev med bekræftelse om modtagelse til Juridisk Afdeling eller via email til kontakt@thefork.dk med titlen "Att. Juridisk Afdeling" i emnelinjen og omfattende alle tilgængelige beviser, der understøtter ejerskab af rettighederne, om nogen. Efter denne procedure, og når nøjagtigheden af hændelsen er kontrolleret, bestræber TheFork sig på straks at fjerne det ulovlige indhold.

TheFork agerer som mellemled i formidlingen af services til brugeren. Som følge deraf, og i henhold til artikel 6.I.3 i fransk lov om troværdighed i digital økonomi (LCEN) af 21. juni 2004 (som ajourført) hæfter TheFork ikke for information, som er gemt på Webstedet TheFork, såfremt TheFork ikke var bekendt med den ulovlige aktivitet eller information (herunder Brugerindhold, Restauratørindhold osv.), eller såfremt sådanne informationer straks blev fjernet eller adgang til dem blev blokeret, da La Fouchette blev bekendt med dem,


9. Yderligere forordninger

9.1 Uadskillelighed - dissociation - titler

Såfremt en forordning i disse Brugsbetingelser erklæres ugyldig, ulovlig, uden retskraft eller umulig at håndhæve, så berøres eller svækkes de andre forordninger i disse Brugsbetingelser på ingen måde, men forbliver i vigør og bibeholder deres fulde effekt.

TheFork kan udfærdige en ny klausul med henblik på at genoprette parternes fælles vilkår, som udtrykt i den oprindelige klausul, i henhold til gældende lov.

Artiklernes titler heri er kun til illustration og skal ikke anses for at være en integreret del af disse Brugsbetingelser.

9.2 Ingen frafaldelse

Medmindre angivet på anden måde i disse Brugsbetingelser, udgør undladelse eller forsinkelse i udøvelsen af rettigheder eller retsmidler fra TheFork side ikke en frafaldelse af rettigheder eller retsmidler og forhindrer ikke yderligere udøvelse af rettigheder eller retsmidler. I modsat fald forbliver en sådan rettighed eller et sådant retsmiddel i vigør og effekt.

9.3 Gældende lov

I den udstrækning at det er tilladt ved lov, reguleres og fortolkes disse Brugsbetingelser mellem TheFork og brugeren i henhold til fransk lov. I den udstrækning at det er tilladt ved lov, så har den franske version af disse brugsbetingelse forrang i tilfælde af, at de er udfærdiget på eller oversat til andre sprog.

9.4 Retskreds

I den udstrækning at det er tilladt ved lov, skal ethvert krav, enhver tvist eller sag, som opstår under eller i henhold til disse Brugsbetingelser behandles under de kompetente retskredse i Paris.

I henhold til EU Direktiv 2013/11/EU af 21 maj 2013 om forlig i forbrugertvister, som afgøres udenfor retten, findes linket til den europæiske online platform til løsning af tvister nedenfor: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DA


DEL 2. LOYALITETSPROGRAM - SÆRLIGE BETINGELSER

Afsnittet Loyalitetsprogram - særlige betingelser supplerer Del 1: Generelle Brugsbetingelser I tilfælde af uoverensstemmelser mellem forordningerne i denne Del 2 Loyalitetsprogram - særlige betingelser og forordningerne i Del 1 Generelle Brugsbetingelser, har forordningerne i Del 2 Loyalitetsprogram - særlige betingelser forrang.


1. Beskrivelse af loyalitetsprogrammet

Loyalitetsprogrammet giver brugeren mulighed for at optjene point ("Yums") efter en reservation på Webstedet  TheFork, som bruges ( "Loyalitetsprogrammet").


2. Deltagelse i Loyalitetsprogrammet

Enhver Bruger, som har en konto på Webstedet TheFork, kan blive medlem af Loyalitetsprogrammet.

Medlemsskabet af Loyalitetsprogrammet er gratis og automatisk .


3. Optjening af Yums

3.1 Generelle betingelser for optjening af Yums

Loyalitetsprogrammet giver brugeren mulighed for at optjene loyalitetspoint efter en reservation på Webstedet  TheFork, som bruges, uanset hvilken restaurant, der reserveres bord på på Webstedet  TheFork, og uanset om reservationen omfatter tilbud.

Ved en reservation på Webstedet TheFork, som bruges, optjener brugeren et foruddefineret antal Yums (som kan variere afhængigt af reservationsmetoden: via webstedet, på mobil eller igennem appen) 7 dage efter måltidet, uanset hvor mange gæster, der er tilknyttet reservationen, og uanset i hvilket land reservationen foretages.

I tilfælde af at reservationen er oprettet med Loyalitetsrabat (som defineret i artikel 4.1 længere nede) og brugeren aflyser reservationen, eller hvis brugeren ikke møder op på restauranten og Bruger reservationen (no-show), optjener brugeren ikke Yums.

Antallet af optjente Yums af brugeren gemmes og kan tilgås via "Mine Yums" i brugerkontoen.

3.2 Særlige betingelser for optjening af Yums
3.2.1 Særtilbud med tilbudskode

Fra tid til anden udsender TheFork tidsbegrænsede specielle kampagner, der giver brugeren mulighed for at optjene flere Yums end sædvanligt ("Specielle Kampagner").

Under ethvert Specielle Kampagner modtager brugeren en email med betingelserne for optjening af ekstra Yums. En af disse betingelser er kravet om indtastning af tilbuddet, når brugeren foretager sin næste reservation på Webstedet TheFork ("Tilbudskoden").

Antallet af Yums, som er optjent via Specielle Kampagner, gemmes og kan tilgås via "Mine Yums” i brugerkontoen.

En Tilbudskode gælder kun fra udstedelsesdatoen og igennem Specielle Kampagnersperioden. Tilbudskoden har ingen monetær værdi og kan ikke udlånes, overføres eller sælges til andre eller anvendes til andre formål end dem, som er defineret af TheFork i afsnittet Loyalitetsprogram - særlige betingelser.

3.2.2 Henvisningsprogram med sponsorkode

TheFork har udarbejdet et sponsorprogram, der giver både sponsoren og den sponsorerede person (et familiemedlem, en ven, kollega eller enhver anden person, som er kendt af sponsoren) mulighed for at optjene ekstra Yums i forbindelse med den sponsorerede persons første reservation på Webstedet TheFork ved indtastning af en sponsorkode under reservationen ("sponsorkoden").

Enhver bruger med en konto på Webstedet TheFork kan blive sponsor.

Enhver person, som er fyldt 18 år, som ikke har foretaget en reservation på Webstedet TheFork indenfor 2 år før anvendelsen af sponsorkoden må sponsoreres af en anden bruger.

En sponsor kan sponsorere flere personer. En sponsoreret person kan kun have én sponsor. Sponsoren kan ikke sponsorere sig selv.

Sponsoren kan opnå sin sponsorkode igennem "My Referrals" i brugerkontoen på Webstedet TheFork.

Antallet af optjente Yums igennem henvisningsprogrammet fremgår af "My Referrals" og "Mine Yums " i brugerkontoen på Webstedet TheFork.

Sponsorkoden er underlagt de andre forordninger i Loyalitetsprogram - særlige betingelser og har en gyldighedsperiode, som er begrænset til varigheden af henvisningsprogrammet.

Sponsorkoden a) skal bruges af de påtænkte personer og til det påtænkte formål, på legal vis; b) har ingen monetær værdi; c) kan ikke duplikeres, udlånes, overføres (med undtagelse af tilfælde, hvor det udtrykkeligt er tilladt) eller sælges eller på anden måde gøres tilgængelig for offentligheden (uanset om den postes på et offentligt forum, et kupon-websted eller lignende); d) kan gøres ugyldig af TheFork på et hvilket som helst tidspunkt, uden grund eller hæftelse og e) må kun anvendes i henhold til vilkårene i Loyalitetsprogram - særlige betingelser.


4. Brug af Yums

4.1 Omregning til loyalitetsrabat

Yums kan, når de er optjent og efter reservation på Webstedet TheFork, omregnes til rabat, som fratrækkes regningen på en restaurant, som er tilknyttet Loyalitetsprogrammet ( "Loyalitetsrabat").

Oversigten over omregning af Yums til Loyalitetsrabat kan tilgås via "Mine Yums” i brugerkontoen.

Listen over partnerrestauranter, som er tilknyttet Loyalitetsprogrammet, findes under loyalitetsafsnittet i brugerkontoen på Webstedet TheFork. Partnerrestauranterne er desuden tydeligt identificerbare på Webstedet TheFork med en særlig omtale.

For at omregne Yums til Loyalitetsrabat skal brugeren udvælge en partnerrestaurant der accepterer loyalitetsrabat, vælge alternativet loyalitetsrabat og et tidspunkt, hvor loyalitetsrabatter accepteres, før reservationen bekræftes.

Partnerrestauranten som er tilknyttet Loyalitetsprogrammet er derefter ansvarlig for automatisk og uden yderligere formaliteter at fratrække Loyalitetsrabatten fra regningen.

Hvis Loyalitetsrabatten overstiger beløbet på regningen, som er udstedt af restauranten, må det fratrukne beløb ikke overstige regningens beløb. Med andre ord kan restauranten ikke udbetale differencen mellem Loyalitetsrabatten og regningens beløb til brugeren.

I tilfælde af, at der er et tilbud der kan kombineres med loyalitetsrabatten, fratrækker restauranten tilbuddet, før Loyalitetsrabatten fratrækkes.

Yums, som er optjent af en Bruger, kan omregnes til Loyalitetsrabat i deres gældende periode, som skrevet i Loyalitetsprogrammets presentation side på TheFork Webstedet. Gyldighedsperioden af Yums kan findes i Mine Yumsi brugerkontoen.

Yums er personlige, har ingen monetær værdi og kan ikke udlånes, overføres eller sælges til andre eller anvendes til andre formål end dem, som er defineret af TheFork i afsnittet Loyalitetsprogram - særlige betingelser.

4.2 Aflysning / no-show

Såfremt en Bruger reserverer med Loyalitetsrabat og derefter aflyser reservationen, eller hvis restauranten aflyser reservationen, tilbageføres Yums, som er omregnet til Loyalitetsrabat ved reservationen, til brugerens konto og kan bruges til en anden reservation.

Såfremt en Bruger ikke møder op på restauranten (no-show), mistes Loyalitetsrabatten og de omregnede Yums og tilbageføres ikke til brugerens konto.


5. Sletning af Yums

TheFork forbeholder sig ret til at tilbageholde eller slette Yums, som er optjent igennem brugen af tilbudskoder eller sponsorkoder fra enhver Bruger, hvis TheFork beslutter eller mener, at brugen eller indløsningen af tilbudskoden eller sponsorkoden er sket på bedragerisk, ulovlig, fejlagtig måde eller krænker de gældende betingelser for Specielle Kampagner eller Loyalitetsprogrammet - særlige betingelser.

Derudover kan en brugers manglende overholdelse af disse Brugsbetingelser (herunder undladelse af fremmøde i forbindelse med flere reservationer (no-shows), udnyttelse og ulovlig brug af Webstedet TheFork og/eller Yums eller enhver anden opførsel, som er skadelig for TheFork interesser, resultere i deaktivering af brugerens konto og/eller øjeblikkelig fuldstændig eller delvis sletning af Yums, som er gemt i loyalitetsafsnittet i brugerkontoen på Webstedet TheFork uden forudgående varsel eller kompensation.


6. Ændring/suspension/lukning af Loyalitetsprogrammet

TheFork forbeholder sig ret til at ændre, suspendere eller afslutte Loyalitetsprogrammet når som helst uden noget form for hæftelse. I så tilfælde informerer La Fouchette brugeren via email og/eller opslag på Webstedet TheFork med meddelelse om Loyalitetsprogrammets nye vilkår og betingelser og/eller lukning af Loyalitetsprogrammet.


7. Ansvarsbegrænsning

I henhold til Loyalitetsprogrammet forpligter TheFork sig udelukkende til at bruge rimelige bestræbelser og accepterer udelukkende hæftelse, hvad angår tildeling af Yums til brugerne. Således kan TheFork ikke holdes ansvarlig for krav om Yums, efter de er tildelt brugeren af TheFork. Mere specifikt sagt, så hæfter TheFork ikke, såsnart en Bruger har omregnet sine Yums til Loyalitetsrabat.

Således er TheFork ikke ansvarlig, såfremt en restaurant ikke yder en Bruger Loyalitetsrabat.

Uanset hvad, så fraskriver TheFork sig ethvert ansvar i forbindelse med Loyalitetsprogrammet i tilfælde af kontraktuelt brud og/eller fejl fra brugerens side.


C. ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG COOKIES

Gældende fra den 3 juni 2021

Vi ved, at deling af dine personlige oplysninger med os er en tillidssag. Vi tager dette alvorligt og forpligter os til at sikre, at vi respekterer dine personlige oplysninger, når du besøger vores website eller bruger vores tjenester. Læs denne erklæring nøje for at få mere at vide om vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi driver en onlinetjeneste, der giver dens brugere (”du, dig, din/dit”) mulighed at vælge og reservere et bord på en restaurant samt på visse steder at betale for dit måltid (i denne erklæring bliver overstående samlet kaldet vores ”tjenester”).

Vores tjenester drives af La Fourchette SAS som ejer og dataansvarlig. Ved at besøge vores websites og relaterede apps, uanset om det er på en computer, telefon, tablet eller lignende enhed (disse kaldes alle for en "enhed"), accepterer du de praksisser, der er beskrevet nedenfor.

Som en global virksomhed opererer vi i en række lande og områder, hvor love og skikke er forskellige. Denne erklæring giver et generelt overblik over vores praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan få vist visse landespecifikke oplysninger ved at vælge dit bopælssted blandt linkene for jurisdiktioner nederst i denne erklæring.

Indsamlede oplysninger

Når du får adgang til eller bruger vores tjenester, indsamler vi oplysninger fra og om dig for at give dig en mere personligt tilpasset og relevant oplevelse. Nogle oplysninger indsamler vi automatisk. Andre oplysninger indsamler vi fra forskellige kilder, herunder tilknyttede selskaber, forretningspartnere og andre uafhængige tredjepartskilder. Når du bruger vores tjenester ved at "klikke igennem" fra et tredjepartswebsite, eller når du besøger tredjepartswebsites via vores tjenester, kan disse tredjepartswebsites dele oplysninger med os om din brug af deres tjeneste. Indsamlede oplysninger kan omfatte følgende:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer og post- og e-mailadresser
 • Fakturerings- eller betalingsoplysninger (som f.eks. dit kreditkortnummer, kortindehavers navn, udløbsdato, sikkerhedskode og faktureringsadresse) gennem vores partnerskab med en betroet betalingsudbyder
 • Brugernavn og adgangskode
 • Billeder, anmeldelser samt indlæg på sociale medier, som du har leveret til os
 • Oplysninger om geoplacering
 • Enhedsoplysninger, f.eks. hvornår du har tilgået vores tjenester, samt oplysninger om den anvendte enhed (f.eks. IP-adresse, software eller internetbrowser, foretrukne sprog, entydige enheds-id'er og reklame-id'er)
 • Onlineaktivitet, herunder sider, du har besøgt, gennemset indhold og gennemsete apps
 • Historik over restaurantreservationer
 • Oplysninger om dine restaurantreservationer og præferencer

Vi kan også, i tilfælde hvor du har oplyst dem, indsamle oplysninger om andre restaurantgæster, herunder deres e-mailadresse og andre reservationsrelaterede oplysninger såsom deres for- og efternavne. Hvis du deler oplysninger med os om andre personer, skal du indhente deres samtykke. Du skal indhente samtykke fra andre personer, hvis du oplyser deres data til os.

Foruden de ovenfor anførte kategorier kan vi også indsamle placeringsoplysninger, hvis du har indstillet din enhed til at sende sådanne oplysninger via indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger på den pågældende enhed, eller hvis du f.eks. har uploadet billeder, der er tagget med placeringsoplysninger. Vi kan bruge dine placeringsoplysninger direkte og/eller dele din placering med tredjeparter. Vi indsamler og deler placeringsoplysninger for at give dig relevant indhold, for at analysere din brug af vores tjenester, for at forbedre vores tjenester og for at levere anbefalinger. Vi kan f.eks. bruge din placering til at vise dig restauranter i nærheden af dig.

Du kan til enhver tid ændre din enheds indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, hvis du vil deaktivere den funktionalitet, der indsamler og deler placeringsoplysninger, og/eller den funktionalitet, der tagger dine billeder med placeringsoplysninger. Hvis du slår deling af placering fra, kan det dog påvirke visse af de funktioner, vi tilbyder. Hvis du har spørgsmål om din enheds indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter producenten af enheden eller din mobiludbyder for at få hjælp.

Se afsnittet om Cookies nedenfor for at få flere oplysninger om brugen af cookies og anden teknologi, der er beskrevet i dette afsnit, herunder vedrørende dine valg i relation til sådanne teknologier.

Anvendelse af oplysninger

Vi forpligter os til at give dig relevant indhold i vores tjenester og at respektere lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger i de forskellige jurisdiktioner, hvor vi opererer. Vi bruger oplysninger om dig, så vi kan hjælpe dig med at nyde og bruge vores tjenester, herunder på følgende måder:

 • Registrere og administrere din konto, blandt andet for at give dig adgang til og mulighed for at bruge vores tjenester
 • Lette dine restaurantreservationer
 • Måle interesse i og forbedre vores tjenester
 • Give dig besked om særtilbud eller tjenester, som fås fra os, vores tilknyttede selskaber, vores partnere eller restauranter, og som kan være interessante for dig
 • Udføre og administrere loyalitetsprogrammet
 • Kommunikere med dig
 • Gøre det muligt for os at offentliggøre dine anmeldelser, vurderinger, forumindlæg, billeder og andet indhold
 • Organisere præmielodtrækninger, konkurrencer og spørgeundersøgelser
 • Tilpasse din oplevelse, herunder tilpasning af de annoncer, du får vist på vores tjenester og andre steder på internettet
 • Drage slutninger om dine interesser eller præferencer
 • Give dig en optimeret oplevelse og gruppere brugere af vores tjenester baseret på ting som f.eks. anvendelse og demografi
 • Sende dig invitationer til spørgeundersøgelser eller markedsundersøgelser
 • Besvare dine spørgsmål og kommentarer
 • Løse tvister eller foretage fejlfinding ved problemer
 • Forhindre potentielt forbudte eller ulovlige aktiviteter
 • Håndhæve vores brugsbetingelser og meddelelser, og som det på anden vis beskrives på indsamlingstidspunktet.

Bemærk, at visse oplysninger om dig er nødvendige, for at vi kan give dig relevante tilbud fra os, vores tilknyttede selskaber, vores partnere og restauranter, og for at gøre det muligt for dig at nyde godt af andre fordele ved at være registreret bruger. Se afsnittet "Valg vedrørende oplysninger" nedenfor angående dine valg i forbindelse med indsamling og brug af dine oplysninger.

Deling af oplysninger

For at kunne levere nogle af vores tjenester kan vi være nødt til at dele oplysninger med visse andre tredjeparter, herunder andre enheder i vores koncern af virksomheder, under følgende omstændigheder:

 • Vores koncern af virksomheder. Vi deler oplysninger med virksomheder i koncernen, så vi kan give dig oplysninger om produkter og tjenester, både restaurantrelaterede og andre, som kan være interessante for dig. Disse virksomheder og websites vil overholde denne erklæring og alle gældende love, der regulerer udsendelsen af salgsfremmende kommunikation.
 • Restauranter. Vi deler dine oplysninger med vores partnerrestauranter for at gøre dem i stand til at udføre og administrere dine restaurantreservationer samt gøre dem i stand til at håndtere klager eller tvister i forbindelse med reservationerne. Når du foretager en reservation, kan du få tilbudt, om du ønsker at modtage markedsføringsmeddelelser fra den relevante restaurant. Hvis du giver dit samtykke til at modtage markedsføringsmeddelelser fra restauranten, er restauranten ansvarlig for at behandle de oplysninger, som vi videregiver dem.
 • Leverandører. Vi deler oplysninger med visse leverandører, der benyttes til at muliggøre vores tjenester, herunder hjælp med transaktioner såsom reservationer, du måtte foretage.
 • Forretningspartnere. Vi kan dele oplysninger om dig, dine enheder og din brug af vores tjenester med vores betroede forretningspartnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger for at kunne give dig relevant indhold eller for at muliggøre betalingen for dit måltid i en restaurant. Denne deling sker generelt i henhold til skriftlige aftaler, der omfatter forpligtelser vedrørende fortrolighed, beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed. Bemærk dog, at vi ikke har kontrol over disse tredjepartsforretningspartneres praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger.
 • Sociale medier. Når du bruger vores tjenester og vælger at dele oplysninger med tredjeparter i form af sociale mediers websites, er de oplysninger, du deler, underlagt disse sociale mediers politikker for beskyttelse af personlige oplysninger og de indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, du har angivet på disse sociale mediers websites.
 • Reklamenetværk. Vi indsamler og deler nogle gange oplysninger om dine interesser med reklamenetværk. Nogle af disse virksomheder er medlemmer af Network Advertising Initiative eller Digital Advertising Alliance, som giver mulighed for samlet at fravælge målrettet reklame fra de virksomheder, der er medlem. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du klikke her.
 • Andre tredjeparter som f.eks. henvisende websites. Tredjeparter kan også hjælpe os med at indsamle oplysninger, f.eks. ved at drive funktioner på vores websites eller muliggøre leveringen af onlineannoncer, der er skræddersyet til dine interesser. Vi kan dele oplysninger om målgruppesegmenter og andre oplysninger med tredjeparter, som bruger disse oplysninger til at tilpasse reklamer til dig.

Tredjeparter må kun indsamle eller få adgang til de oplysninger, der er nødvendige, for at de kan udføre deres tilladte funktioner.

Visse versioner af operativsystemer til enheder giver dig mulighed for at fravælge visse typer deling af oplysninger, herunder visse reklamenetværk. Kontrollér dine enhedsindstillinger, hvis du vil begrænse en sådan sporing.

Valg vedrørende oplysninger

Du har en række valgmuligheder i forbindelse med indhentning og brug af dine oplysninger. Du kan få adgang til, opdatere og endda lukke din konto ved at gå til siden ”Mine personlige oplysninger” på vores website

Dine valgmuligheder:

 • Du kan vælge den måde, vi kommunikerer med dig på. Du kan vælge ikke at give os visse oplysninger, selvom de kan være nødvendige for at drage fordel af visse funktioner, der tilbydes på vores websites.
 • Du kan forhindre indsamling af oplysninger om geoplacering, men bemærk, at det kan påvirke visse funktioner i vores tjenester, hvis du slår deling af placering fra.
 • Du kan også tilføje eller opdatere oplysninger og lukke din konto. Hvis du lukker din konto, deaktiverer vi din konto og fjerner dine profiloplysninger fra aktiv visning. Vi kan opbevare nogle oplysninger, der er knyttet til din konto (herunder tidligere reservationer) til interne formål, herunder sikkerhedskopier, forebyggelse af svindel, konfliktløsning, undersøgelser og overholdelse af juridiske forpligtelser i den periode, det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne erklæring.
 • Som en registreret bruger kan du til enhver tid ændre dine markedsføringsabonnementer, herunder valg vedrørende e-mailabonnementer, i dine kontoindstillinger. Du får også mulighed for at afmelde dig markedsføringsmeddelelser i alle e-mails vi sender.

Overførsler af oplysninger

Vi er en global virksomhed, og vi opererer i mange forskellige jurisdiktioner. Hvis vi overfører dine oplysninger til andre lande, bruger og beskytter vi disse oplysninger, sådan som det er beskrevet i denne erklæring og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Informationssikkerhed

Vi har implementeret de rette administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsprocedurer til at hjælpe med at beskytte dine oplysninger.

Vi autoriserer kun specifikke medarbejdere til at få adgang til personlige oplysninger, og de må kun tilgå disse i forbindelse med godkendte forretningsfunktioner. Vi bruger kryptering, når vi overfører dine oplysninger mellem dit system og vores og mellem vores system og de parter, som vi deler oplysninger med. Vi anvender også firewalls og systemer, der hjælper med at registrere indtrængen, for at forhindre uautoriseret adgang til dine oplysninger. Vi kan dog ikke garantere, at oplysninger er i sikkerhed for uautoriseret adgang eller brug, hardware- eller softwarefejl eller andre omstændigheder, der ligger uden for vores kontrol.

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer kopier af dine oplysninger, så længe du opretholder din konto, eller i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med de formål, der er anført i denne erklæring, medmindre gældende lovgivning kræver en længere opbevaringsperiode. Desuden kan vi opbevare dine oplysninger i hele den periode, det er nødvendigt, for at juridiske rettigheder kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

Do Not Track-signaler

Vores website er ikke beregnet til i øjeblikket at reagere på "Do Not Track"-signalanmodninger ("DNT") fra browsere. Dette skyldes manglen på en global standardiseret fortolkning, der definerer "Do Not Track"-signaler. Når branchen har fastlagt standarder i relation til dette problem, kan vi revurdere denne fremgangsmåde.

Cookies

Vi ønsker, at din adgang til vores tjenester er så nem, effektiv og nyttig som muligt. Som en hjælp til at gøre dette bruger vi cookies og lignende teknologier til at forbedre din oplevelse, til at forbedre websitets sikkerhed og til at vise dig relevante annoncer.

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der automatisk anbringes på din enhed, når du besøger et website. De benyttes af næsten alle websites. De lagres af din internetbrowser og indeholder grundlæggende oplysninger om din internetbrug. Din browser sender disse cookies tilbage til et website, hver gang du besøger det igen, så det kan genkende din enhed og forbedre din oplevelse ved bl.a. at give dig personligt tilpasset indhold. Vi bruger også cookies til at huske dine loginoplysninger, så du ikke behøver at angive dem igen gentagne gange, når du bruger vores tjenester. Andre cookies hjælper os med at forstå dine præferencer.

De cookies, som vi bruger, kan inddeles i tre kategorier.

Kategori

Eksempel

Nødvendige

Disse cookies er nødvendige for at hjælpe dig med at få adgang til og navigere på websitet og bruge alle dets funktioner. Uden disse cookies ville websitet ikke fungere ordentligt, og du ville ikke kunne bruge visse vigtige funktioner. Vi bruger f.eks. en cookie til at sørge for, at du er logget ind under dit besøg, så du ikke skal logge på gentagne gange, når du vil besøge forskellige sider. Vi kan også bruge nødvendige cookies til at opdage og forebygge svindel.

Du kan ikke deaktivere nødvendige cookies ved hjælp af værktøjet til accept af cookies, da sådanne cookies er nødvendige for, at du kan få adgang til og bruge funktionerne på websitet.

Analyse og tilpasning

Vi bruger disse cookies til at få større forståelse for, hvordan websitet bruges, og hvordan vi kan forbedre din oplevelse på det. Disse cookies kan give os oplysninger, der giver os en bedre forståelse af, hvilke dele af vores website vores besøgende finder interessante, og om de oplever nogen fejl. Vi kan bruge cookies til at afprøve forskellige design og funktioner til vores websites, og vi bruger dem også til at holde øje med, hvordan de besøgende når frem til websitet.

Vi bruger også cookies til at gemme dine indstillinger og præferencer på websitet, f.eks. foretrukne sprog og oplysninger, som du tidligere har angivet, når du har søgt efter restaurantmuligheder. Nogle tilpasningscookies er nødvendige, hvis du vil bruge visse funktioner på websitet.

Reklame

Reklamecookies bidrager til, at de reklamer, som du ser, er så relevante for dig som muligt. Nogle reklamecookies hjælper f.eks. med at vælge reklamer, der er baseret på dine interesser. Andre bidrager til, at du ikke konstant får vist den samme reklame.

Vi bruger også cookies til at gøre det nemt at dele indhold fra websitet med dine venner via dine foretrukne sociale netværk. Websites for sociale medier kan indstille cookies, der genkender dig, når du får vist indhold på websitet, og giver dig mulighed for at dele indhold på tværs af både websitet og det sociale medies website ved hjælp af delingsindstillinger. Du kan få yderligere oplysninger i dit sociale medies brugsbetingelser og politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi samarbejder også med tredjepartsannoncører for at give dig adgang til restaurantindhold, der kan være interessant for dig, og vi kan indstille cookies på vores tjenester til at give dig reklamer, der passer med dine interesser og præferencer. Disse "tredjepartscookies" indsamler oplysninger om din browsingadfærd og interaktion med reklamer eller tjenesterne mere generelt. Disse oplysninger hjælper os også med at begrænse antallet af gange, du får vist de samme reklamer, og med at forbedre din onlineoplevelse.


Værktøj til accept af cookies

For at give dig styringen giver vi dig et værktøj til accept af cookies, som du kan bruge til at se førsteparts- og tredjepartscookies, der anbringes gennem vores website, og justere dine cookieindstillinger, herunder hvorvidt du vil acceptere eller afvise sådanne cookies.

Du kan få adgang til værktøjet til accept af cookies ved at klikke her eller til enhver tid via linket "Accept af cookies" nederst på alle sider eller ved at ændre dine præferencer i vores cookiebanner. Derudover kan du administrere cookies gennem din internetbrowsers indstillinger. Browseren kan underrette dig om, hvornår du modtager en ny cookie, slette individuelle cookies eller slette alle cookies.

De fleste reklamenetværk giver dig mulighed for at fravælge reklamecookies. Se www.aboutads.info/choices/ og www.youronlinechoices.com/den/ for at få nyttige oplysninger om, hvordan du gør dette.

Hvis du sletter dine cookies, kan din adgang til visse funktioner og områder af vores tjenester blive forringet eller begrænset.

Vores brug af de oplysninger, vi indsamler via cookies, er underlagt denne erklæring, som der linkes til på alle sider på vores website.

Ændringer til erklæringen og meddelelser

Vi kan opdatere denne erklæring i fremtiden. Hvis vi mener, at ændringer er væsentlige, giver vi dig besked ved at gøre et eller flere af følgende: sende dig en meddelelse om ændringerne, slå en meddelelse op på websitet og/eller lægge en opdateret erklæring ud på websitet. Vi angiver øverst i denne erklæring, hvornår den sidst er blevet opdateret. Vi opfordrer dig til at vende tilbage fra tid til anden for at gennemgå den nyeste version og med jævne mellemrum at gennemgå denne erklæring for at få de seneste oplysninger om vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.

Kontakt

Hvis du har en anmodning vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, såsom en anmodning om at slette eller få adgang til dine data, skal du besøge vores dedikerede persondataportal ved at klikke her. Ved generelle persondataforespørgsler eller spørgsmål om vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies bør du kontakte os via e-mail på kontakt@thefork.dk.


EUROPA

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR-erklæring")

Denne GDPR-erklæring gælder for personer i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), herunder dem, der har hjemsted i Storbritannien. Denne GDPR-erklæring supplerer vores erklæring. Hvis erklæringen er i uoverensstemmelse med GDPR-erklæringen, vil GDPR-erklæringen dog have forrang for personer i EØS.

Dataansvarlig for personlige oplysninger

La Fourchette SAS er den dataansvarlige for de personlige oplysninger, vi indsamler, dog har vi i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse udpeget repræsentanter i Storbritannien.

Kontaktoplysningerne til vores EU-repræsentant er:

La Fourchette SAS
70 rue Saint Lazare
75009 Paris
Frankrig
Attn: Privacy Officer

Kontaktoplysningerne til vores repræsentant i Storbritannien er:

Bookatable Limited

7 Soho Square

London

W1D 3QB

Storbritannien

Attn: Privacy Officer
Bookatable Limiteds rolle i denne henseende er begrænset til udelukkende at være et kontaktpunkt for spørgsmål om databeskyttelse fra indbyggere i Storbritannien og deres datatilsynsmyndigheder. For at undgå tvivl kan hverken Bookatable Limited beskæftige sig med anden kommunikation eller juridisk procedure på vegne af La Fourchette SAS.

Dine rettigheder i henhold til GDPR

Du har visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger.

Dine rettigheder med hensyn til dine egne personoplysninger omfatter følgende:

 • Ret til at få indsigt i dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig.
 • Ret til at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, hvis de er forkerte. Du kan også supplere eventuelle mangelfulde personoplysninger, som vi har, under hensyntagen til behandlingens formål.
 • Ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis:
  • dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, som vi indhentede eller behandlede dem til
  • du trækker dit samtykke tilbage, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, og ingen andre retsgrundlag findes
  • du har indsigelser imod behandlingen af dine personoplysninger, og vi ikke har et tilsidesættende retsgrundlag for behandlingen
  • dine personoplysninger behandles på ulovlig vis
  • dine personoplysninger skal slettes for at overholde en lovbestemt forpligtelse.
 • Ret til indsigelse over for behandling af dine personoplysninger. Vi vil efterkomme din anmodning, medmindre vi har en overbevisende tilsidesættende lovbestemt interesse for behandlingen, eller vi er nødt til at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger for, at et retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.
 • Retten til at begrænse behandling af personoplysninger, hvis:
  • nøjagtigheden af dine personoplysninger bestrides af dig, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte
  • behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses
  • vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
  • du har gjort indsigelse mod behandling, i perioden mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.
 • Ret til dataportabilitet. Du kan anmode om, at vi sender disse personoplysninger til en tredjepart, hvor det er muligt. Du har kun denne ret, hvis det angår personoplysninger, som du har givet til os, hvor behandlingen er baseret på samtykke eller nødvendighed for at gennemføre en kontrakt mellem dig og os, og behandling sker automatisk.
 • Du har også ret til at indsende en klage til din nationale databeskyttelsesinstans.

Du skal ikke betale et gebyr for at få adgang til dine personoplysninger (eller for at udøve nogle af de øvrige rettigheder, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger). Vi opkræver dog muligvis et rimeligt gebyr, hvis din anmodning er tydeligt ubegrundet, sker gentagne gange eller er for omfattende.

Vi får muligvis brug for at anmode om bestemte oplysninger fra dig for at bekræfte din identitet og sikre din ret til at opnå adgang til dine personoplysninger (eller til at udøve nogle af dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke sendes til en person, som har ikke ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at anmode om yderligere oplysninger i forbindelse med din anmodning for at kunne besvare din anmodning hurtigere. Du kan udøve flere af dine rettigheder i afsnittet om personoplysninger under din konto. For at udøve dine andre rettigheder kan du indsende en anmodning ved at klikke her.

Anvendelse af oplysninger

Vi bruger kun dine personoplysninger inden for lovens rammer.

I henhold til GDPR vil vi bruge dine personoplysninger under en eller flere af følgende omstændigheder:

 • Når vi skal gennemføre kontrakten, som vi er ved at indgå eller har indgået med dig.
 • Når det er nødvendigt for vores legitime interesser (eller en tredjeparts), og dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke tilsidesætter disse interesser.
 • Når vi skal imødekomme juridiske eller lovmæssige forpligtelser.
 • Med dit samtykke.

Internationale overførsler

Dine personoplysninger kan opbevares eller overføres til lande uden for EØS med de formål, der er beskrevet i denne erklæring. Når vi opbevarer eller overfører dine personoplysninger uden for EØS, tager vi følgende forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger er behørigt beskyttet.

Når vi opbevarer eller overfører dine personoplysninger uden for EØS, gør vi det i overensstemmelse med gældende lovgivning, og vi vil sikre en lignende grad af beskyttelse af dem ved at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger. Overførsler af personoplysninger foretages:

 • til et land eller en virksomhed, som Europa-Kommissionen har fastslået yder et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse
 • til et land, som ikke yder tilstrækkelig beskyttelse, men hvis overførsler er blevet underlagt standardkontraktbestemmelserne fra Europa-Kommissionen eller ved at implementere andre relevante grænseoverskridende overførselsløsninger, der yder tilstrækkelig beskyttelse.

Ved at bruge vores tjenester er du indforstået med, at dine personoplysninger kan blive overført til vores faciliteter og de tredjeparter, som vi deler dem med, sådan som det er beskrevet i denne erklæring.


Forrige: https://c.tfstatic.com/tf-product/legal/fortrolighedpolitik-DK-2019


D. THEFORK WEBSITES OG VIRKSOMHEDER

La Fourchette SAS ejer og driver gennem sine datterselskaber en portefølje af websites og virksomheder, herunder de følgende brands:

www.thefork.fr, www.theforkmanager.com, www.thefork.ch, www.eltenedor.es, og www.thefork.com og alle lokaliserede versioner, såsom www.thefork.it, www.thefork.be, etc.©2021 La Fourchette SAS. Alle rettigheder forbeholdes